logo Bílá pastelka - odkaz na úvodní stranu|

Bílá pastelka - umění žít ve tmě

DMS banner

Číslo sbírkového účtu: 8888332222/0800

Projekt Bílá pastelka

Úvodem

Den bílé hole je již od roku 1964 mezinárodním svátkem zrakově postižených lidí. Člověk, který přišel o svůj zrak, je více či méně odkázán na solidaritu ostatních. Právě tento den je příležitostí rozhlédnout se kolem sebe a projevit účast s nevidomými a téměř každý z nás si někdy na vlastní kůži zažil tu chvilku nejistoty a strachu při pohybu poslepu - když třeba na schodech náhle zhaslo světlo nebo při hře "na slepou bábu". Žijí však mezi námi lidé, kteří se bez zraku musí obejít 24 hodin denně. I ty nejobyčejnější činnosti všedního dne pak vyžadují vedle odhodlání, pevné vůle a soustředění také jistou dávku speciálních dovedností. Nestačí jen prostě vzít slepeckou bílou hůl a vyrazit ven. Dobré zvládnutí prostorové orientace a samostatného pohybu je otázkou několika měsíců intenzivního tréninku. Podle údajů Světové zdravotnické organizace žije na celém světě asi 180 milionů lidí s vážným zrakovým postižením, z toho více než 40 milionů nevidomých. Navzdory pokroku v medicíně a preventivním opatřením toto číslo neustále roste.

Základem sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých je snaha o jejich maximální samostatnost a navrácení zpět do běžného života, např. formou výuky prostorové orientace a samostatného pohybu, Braillova bodového písma, doporučením vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a nácvik práce s nimi. Tyto služby zajišťuje na celém území České republiky Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR a její dceřiné společnosti Tyfloservis, o.p.s., Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina, o.p.s., krajská TyfloCentra. Proces sociální rehabilitace je velmi náročný a vyžaduje nemalé úsilí a finanční prostředky. V průběhu devadesátých let se u nás podařilo vybudovat systém ucelené rehabilitace zrakově postižených na evropské úrovni. Dotace na tyto služby jsou však zvláště v posledních letech stále nižší. Snaha o zachování vysokého standardu služeb je hlavním důvodem pro uskutečnění veřejné sbírky na podporu a rozvoj sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých v České republice.

Cíl projektu

Cílem projektu je shromažďovat finanční prostředky na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi se slepeckou holí, obsluhovat počítač nebo uplatnit se v zaměstnání - prostě žít běžným životem v podmínkách ztráty či vážného poškození zraku.

Popis problematiky

Ztráta zraku v pozdějším věku znamená, že takto postižený člověk náhle nemůže vykonávat téměř žádné činnosti tak, jak na to byl doposud zvyklý. Nemůže se orientovat a pohybovat ve svém bytě a jeho okolí, nemůže vykonávat téměř žádné činnosti v domácnosti, ba dokonce se mnohdy není schopen sám najíst a udržovat základní osobní hygienu. Nemůže číst a psát, a co je zvlášť důležité, mnohdy ztrácí rodinné zázemí a takřka vždy také své původní zaměstnání. Aby i člověk, který ztratí zrak v průběhu svého života mohl i nadále žít v co největší míře plnohodnotně a nezávisle, je třeba, aby se naučil provádět základní pro život nezbytné úkony, jiným, náhradním způsobem, bez použití zraku. Je třeba, aby se učil samostatně chodit s bílou holí, orientovat se v místnosti i na ulici, pečovat o svou hygienu, samostatně a kulturně jíst a připravovat si pokrmy, číst a psát, pracovat s kompenzačními pomůckami nebo s počítačem a mnoho dalších dovedností. V neposlední řadě je také důležité, aby se člověk postižený zrakovým handicapem nebo lidé z jeho okolí dověděli o možnosti takové věci se učit i o tom, kde takovou pomoc mohou získat. Velmi důležitou součástí výukového programu jsou motivační aktivity, které mohou významně stimulovat zájem klientů.

Nácvik zmíněných dovedností realizují:

Obecně prospěšná společnost Tyfloservis je z největší části financována stejnojmenným projektem, který je od roku 1991 dotován jako celostátní projekt Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci programu podpory účasti zdravotně postižených občanů na svém zdravotním stavu.

Krajská střediska sociálních služeb, v jejichž názvu je slovo TyfloCentrum a název krajského města, také založila Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR v letech 2000 až 2003. Přehled jednotlivých krajských TyfloCenter lze získat na portálu www.tyflocentrum.cz. Tato střediska jsou dotována Ministerstvem práce a sociálních věcí, které však za poněkud nevyjasněných podmínek transformuje dotační řízení a převádí rozhodovací pravomoci na kraje. Tato krajská střediska poskytují řadu sociálních služeb (průvodcovská služba, osobní asistence, výukové programy, např. práce s kompenzačními pomůckami na bázi PC, a mnoho dalších služeb). I tyto dceřiné organizace žijí v nejistotě v souvislosti s transformací veřejné správy a s přesunem rozhodování o finančních prostředcích z centrální na krajskou a místní úroveň.

Střediska integračních aktivit SONS, která v mnoha našich městech poskytují poradenské a sociální služby, aktivizační a motivační programy pro zrakově postižené. Tato střediska jsou také dotována Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Finanční prostředky, které naše dceřinné společnosti získávají ze státních dotací, nestačí na pokrytí všech nákladů; proto jsou o finanční příspěvek žádány také obce, nadace a sponzorské organizace. Jedním z významných zdrojů financí na výukové programy je od roku 2000 také sbírka Bílá pastelka.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2003 - SONS ČR

Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti

Aktuálně

Doporučujeme

Hlavní partner

Seznam.cz

Hlavní mediální partner

Frekvence 1 - logo

Mediální partner

Český rozhlas Classic FM Bonton Metropol TV Radio Egrensis

Partneři

OBI České dráhy Galerie Pastelka Nový Smíchov Česká spořitelna Karton servis s.r.o. Dopravní podnik hlavního města Prahy Alfakite Dopravní podnik města Pardubic Meopta