logo Bílá pastelka - odkaz na úvodní stranu|

Bílá pastelka - umění žít ve tmě

logo sbírky Bílá pastelka

Veřejná sbírka ve prospěch těžce zrakově postižených
BÍLÁ PASTELKA
konaná dne 12. 10. 2000 vynesla:
1 069 869,- Kč.

Výtěžek sbírky byl věnován na výukové programy pro nevidomé klienty v oblasti sociální rehabilitace, mobility a prostorové orientace.

Tyto programy realizuje
Tyfloservis
a
Středisko integračních aktivit
při SONS ČR.

Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoli částkou!

Mediálními partnery akce Bílá pastelka 2000 byly Lidové noviny, Česká televize, Regionální zpravodajství Nova a Vlasta. Ve všech těchto médiích se jednalo zejména o poskytnutí prostoru ve zpravodajských a publicistických pořadech nebo rubrikách k vysvětlení záměru celé akce. V České televizi byl poskytnut zástupcům SONS prostor v pořadu Dobré ráno, navíc byla celá akce zpracována zpravodajsky v pořadu Události. V TV Nova byl poskytnut podobný prostor, ostatní média o akci pozitivně informovala. Vzhledem k tomu, že SONS nebyla připravena na výrazné krácení svého rozpočtu ze strany státu, celou akci plánovala pouze několik týdnů a nejednalo se o klasické mediální partnerství. Použití loga a všechny doprovodné aktivity byly dohodnuty s produkčními skupinami vyjmenovaných pořadů a médií. V České televizi byla uzavřena dohoda s produkcí pořadu Dobré ráno. Sponzory se staly Kulturní a informační centrum města Brna, Rengl - plakátovací kampaně po celé ČR, Esprit, Visual Agency, Rencar, INSERTPRESS s.r.o., SNIP & CO. Tyto společnosti zejména pomáhaly s tiskem a distribucí informačních materiálů.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2003 - SONS ČR

Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti

Aktuálně

Doporučujeme

Hlavní partner

Seznam.cz

Hlavní mediální partner

Frekvence 1 - logo

Mediální partner

Český rozhlas Classic FM Bonton Metropol TV Radio Egrensis

Partneři

OBI České dráhy Galerie Pastelka Nový Smíchov Česká spořitelna Karton servis s.r.o. Dopravní podnik hlavního města Prahy Alfakite Dopravní podnik města Pardubic Meopta