logo Bílá pastelka - odkaz na úvodní stranu|

Bílá pastelka - umění žít ve tmě

CELONÁRODNÍ VEŘEJNÁ SBÍRKA
na podporu služeb pro nevidomé a slabozraké v roce 2002

Datum konání: 15. říjen 2002
Pořadatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Spolupořadatel: Tyfloservis o.p.s.
Záštita: paní hraběnka Mathilda Nostitzová, herečka Zuzana Stivínová
Hlavní partner: MODEL OBALY a.s.
Hlavní mediální partneři: Frekvence 1, Evropa 2
Partneři: Česká spořitelna a.s., Chance a.s.
Mediální partneři: Právo, Lidové noviny, MF dnes, Mladý svět, Týden, Večerník Praha, Deníky Bohemia, Deníky Moravia, Rencar

Pro třetí ročník sbírky se mediálními partnery staly Frekvence 1, Evropa 2, Týden, Mladý svět, Právo, Lidové noviny, MF Dnes, Večerník Praha, Deníky Bohemia a Deníky Moravia. Kromě výše uvedených akci podpořila většina regionálních rádií vysíláním audiospotů. Sponzory tohoto ročníku byly Model obaly, a.s., Česká spořitelna, a.s., Chance, a.s. a společnost Rencar. Příspěvky těchto společností byly využity na uhrazení výroby pastelek a další krytí nákladů spojených s pořádáním sbírky.

15. říjen - Mezinárodní den bílé hole

Den bílé hole je již od roku 1964 mezinárodním svátkem zrakově postižených lidí. Člověk, který přišel o svůj zrak, je více či méně odkázán na solidaritu ostatních. Právě tento den je příležitostí rozhlédnout se kolem sebe a projevit účast s nevidomými a téměř každý z nás si někdy na vlastní kůži zažil tu chvilku nejistoty a strachu při pohybu poslepu - když třeba na schodech náhle zhaslo světlo nebo při hře "na slepou bábu". Žijí však mezi námi lidé, kteří se bez zraku musí obejít 24 hodin denně. I ty nejobyčejnější činnosti všedního dne pak vyžadují vedle odhodlání, pevné vůle a soustředění také jistou dávku speciálních dovedností. Nestačí jen prostě vzít slepeckou bílou hůl a vyrazit ven. Dobré zvládnutí prostorové orientace a samostatného pohybu je otázkou několika měsíců intenzivního tréninku. Podle údajů Světové zdravotnické organizace žije na celém světě asi 180 milionů lidí s vážným zrakovým postižením, z toho více než 40 milionů nevidomých. Navzdory pokroku v medicíně a preventivním opatřením toto číslo neustále roste.

Základem sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých je snaha o jejich maximální samostatnost a navrácení zpět do běžného života, např. formou výuky prostorové orientace a samostatného pohybu, Braillova bodového písma, doporučením vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Tyto služby zajišťuje zdarma na celém území České republiky Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR a její dceřiné společnosti Tyfloservis, o.p.s. a krajská TyfloCentra. Proces sociální rehabilitace je velmi náročný a vyžaduje nemalé úsilí a finanční prostředky. V průběhu devadesátých let se u nás podařilo vybudovat systém ucelené rehabilitace zrakově postižených na evropské úrovni. Dotace na tyto služby jsou však zvláště v posledních letech stále nižší. Snaha o zachování vysokého standardu služeb je hlavním důvodem pro uskutečnění veřejné sbírky na podporu a rozvoj sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých v České republice.

15. října budete moci pomoct i Vy. Jak? Zakoupením originální "Bílé pastelky", jako symbolu světa neviditelných linií, symbolu světa nevidomých a výraz lidské solidarity a dobré vůle. Zakoupením pastelky tak pomůžete těm, kteří se učí zvládat život ve tmě. Pastelka se bude prodávat ve více než 170 městech a obcí celé republiky. Pastelku v hodnotě 20 Kč budou nabízet dobrovolníci v bílých a černých tričkách s logem akce. Pomáhat jim bude 170 cm vysoká papírová pastelka.

3. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka se uskuteční 15. října tohoto roku pod laskavou záštitou paní hraběnky Mathildy Nostitzové. Hlavním pořadatelem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR ve spolupráci s Tyfloservisem, o.p.s.

Výtěžek sbírky bude věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a slabozraké, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi s bílou slepeckou holí, číst braillovo slepecké písmo a jiné speciální dovednosti, které jim napomáhají přiblížit se normálnímu životu.

V rámci projektu se konala řada doprovodných akcí. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých na 15. října připravila v centru Prahy a Olomouce speciální simulační překážkovou trasu, na které si veřejnost mohla vyzkoušet jak se chodí člověku bez pomoci zraku. V Brně - Králově Poli se v sobotu 5. října 2002 uskutečnil již 3. ročník soutěže v prostorové orientaci a samostatném pohybu TyfloBrno 2002.

Podrobné výsledky podle jednotlivých pokladniček (zipped xls, 63,3 kB)

Jak jsme se získanými penězi naložili?

Celkový výtěžek sbírky činil 5 200 660 Kč. Po odečtení nutných nákladů na realizaci sbírky nám k vlastnímu použití zůstalo 4 968 000,- Kč. Tato částka byla rozdělena následovně:

Na nácvik základních dovedností, jako je nácvik samostatné chůze s bílou holí, orientace v prostoru, čtení a psaní slepeckého Braillova písma, sebeobslužných činností, péče o domácnost a oděvy, nácvik vlastnoručního podpisu atd., obdržela obecně prospěšná společnost Tyfloservis částku 2 275 000 Kč. Tyfloservis o.p.s. prostřednictvím svých 12 krajských středisek každoročně pro klienty realizuje cca300 dlouhodobých výcviků základních dovedností ve trvání 6 až 12 měsíců, poskytuje cca 3 000 krátkodobých instruktáží a zaškolení (např. v obsluze optických a jiných jednodušších pomůcek, domácích spotřebičů atd.) a cca 10 000 jednorázových porad a intervencí.

Pro Střediska integračních aktivit - síť prvního kontaktu nevidomých a slabozrakých občanů se systémem služeb a pomoci pro takto postižené lidi, kterou buduje a provozuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ve většině bývalých okresů, bylo vyčleněno 1 200 000 Kč. V rámci tohoto projektu je každoročně realizováno na 18 000 evidovaných kontaktů s klienty, porad a intervencí. Pracovníci a dobrovolní spolupracovníci v 54 střediscích vyhledávají zrakově postižené klienty, mnohdy lidi ve stádiu po ztrátě nebo vážném poškození zraku poskytují jim základní poradenství o kompenzačních pomůckách a službách, které jim mohou pomoci, speciální sociálně-právní poradenství, pomoc při jednání s úřady formou doprovázení, vyjednávání nebo zastupování atd. Na průměrný kontakt s klientem sbírka přispívá částkou 67 Kč. Finanční prostředky ze sbírky tvoří tzv. povinnou spoluúčast k projektu dotovanému Ministerstvem práce a sociálních věcí a umožňuje tak čerpání státní dotace.

Dalších 900 000 Kč je určeno na řešení problému katastrofální nezaměstnanosti nevidomých a slabozrakých občanů. Ta dle průzkumu, který pro naši organizaci realizovala renomovaná agentura pro výzkum veřejného mínění GFK, tvoří téměř 70 % zrakově postižených lidí v produktivním věku (přesně 68,7 %). Z tohoto výzkumu rovněž plyne, že Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých pomohla při zajištění práce u 24 % takto postižených lidí (pro srovnání u Úřadů práce je tento podíl jen 8 %). V roce 2002 jsme v rámci tohoto programu pracovali s 302 klienty a 87 zaměstnavateli. Sbírka přispívá na práci s jedním klientem ve výši 3 000 Kč. I tyto prostředky jsou používány na spolufinancování projektu podpořeného MPSV a umožňují tak čerpání prostředků ze státní dotace.

Zbývajících 593 000 Kč pomáhá nevidomým a slabozrakým občanům naučit se pracovat s počítačem "bez obrazovky a myši". Finanční prostředky ze sbírky v letošním roce pomohly zvládnout tyto nesnadné činnosti dosud 154 klientům, další kurzy jsou v běhu. Nácviku kompenzačních pomůcek se v některých krajích, jako je Brněnský, Olomoucký, Moravskoslezský nebo Karlovarský, věnují obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum, v jiných, jako je např. Praha, Liberecký nebo Pardubický kraj, jsou realizovány Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR.

Čerpání finančních prostředků získaných v rámci sbírky probíhá během celého roku 2003 a po jeho ukončení bude provedeno jejich přesné vyúčtování ve shodě se Zákonem č. 117/2001 a dalšími předpisy.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2003 - SONS ČR

Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti

Aktuálně

Doporučujeme

Hlavní partner

Seznam.cz

Hlavní mediální partner

Frekvence 1 - logo

Mediální partner

Český rozhlas Classic FM Bonton Metropol TV Radio Egrensis

Partneři

OBI České dráhy Galerie Pastelka Nový Smíchov Česká spořitelna Karton servis s.r.o. Dopravní podnik hlavního města Prahy Alfakite Dopravní podnik města Pardubic Meopta