logo Bílá pastelka - odkaz na úvodní stranu|

Bílá pastelka - umění žít ve tmě

CELONÁRODNÍ VEŘEJNÁ SBÍRKA
na podporu služeb pro nevidomé a slabozraké

Datum konání: 18. říjen 2004
Pořadatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Hlavní spolupořadatel: Tyfloservis o.p.s.
spolupořadatelé v regionech: Střediska integračních aktivit SONS
TyfloCentra - krajská střediska sociálních služeb
Záštita: paní hraběnka Mathilda Nostitzová
Hlavní mediální partneři: Frekvence 1
Evropa 2
Partneři: Chance a.s.; Česká spořitelna a.s.; Duropack; Mercedes-Benz; Volný; Sony Music; Karton servis s.r.o.; Thimm
Mediální partneři: Deníky Bohemia; Deníky Moravia; Rencar; Večerník Praha
Podpořili nás: Česká televize; TV Nova; Lidové noviny; MF Dnes; Rádio Petrov, 103,4 FM; Vizitky 2000

Sbírka Bílá pastelka 2004 proběhla ve 245 městech naší republiky. Její výtěžek činil 5 844 695,20 Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli.

Výtěžky Bílé pastelky v jednotlivých krajích:

Praha + Středočeský kraj 1 138 280,80 Kč
Jihočeský kraj 262 219,80 Kč
Plzeňský kraj 475 460,70 Kč
Karlovarský kraj 274 470,50 Kč
Ústecký kraj 288 145,30 Kč
Liberecký kraj 265 790,10 Kč
Královéhradecký kraj 448 011,20 Kč
Pardubický kraj 249 200,40 Kč
Vysočina 277 542,30 Kč
Jihomoravský kraj 769 627,60 Kč
Zlínský kraj 244 377,60 Kč
Olomoucký kraj 467 292,40 Kč
Moravskoslezský kraj 684 276,50 Kč

Republiková rada SONS se usnesla, že výtěžek sbírky bude použit na:

Republiková rada SONS vyzývá odbočky SONS a SONSem zřízené OPS, aby si zažádaly o prostředky ve vnitřním grantovém řízení do 30. listopadu 2004.

Rozdělení výtěžku Bílá pastelka 2004

Republiková rada na svém zasedání 11. prosince 2004 rozhodla o rozdělení výtěžku sbírky Bílá pastelka 2004 takto:

Po odečtení nákladů na realizaci sbírky se rozdělí částka 5 552 460 Kč.

OO Benešovkulturně společenské akce, nácvik práce s kompenzačními pomůckami 2 060 Kč
OO Blansko 2. ročník soutěže vodicích psů, tisk časopisu OKO do duše okno 29 260 Kč
TyfloCentrum Brno, o.p.s. klubová činnost, propagace problematiky nevidomých, kurzy obsluhy PC a pomůcek, rozvoj docvičování získaných dovedností, internetový klub nevidomých, volnočasové aktivity pro seniory a nezaměstnané 207 200 Kč
SIA Česká Třebová denní stacionář, klubová činnost, besedy, přednášky 38 070 Kč
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. poradenské služby14 500 Kč
SIA Frýdek Místek zakoupení přenosné kamerové a optické lupy, klubová činnost 69 070 Kč
TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. nákup PC, vybavení pro výuku klientů 20 750 Kč
OO Jihlava klubová činnost, rekondiční pobyt 22 150 Kč
TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. nákup tandemového kola 29 450 Kč
OO Kolín náklady spojené s exkurzí do Slepeckého muzea a Tyfloservisu v Brně a SVVP Praha Jinonice 9 400 Kč
OO Kyjov klubová činnost, zakoupení kompenzačních pomůcek, motivační prograny, provoz keramického kroužku 34 240 Kč
TyfloCentrum Liberec, o.p.s. soutěž zrakově postižených Tyfloart 17 950 Kč
OO Nymburk klubová činnost 5 940 Kč
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. setkání majitelů vodících psů, účast na výstavě Dny zdravotně postižených, soustředění zájemců o tandemovou cyklistiku, soutěž ve čtení a psaní bodového písma a obsluze PC57 800 Kč
SIA Opava pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, krátkodobé rehabilitační pobyty, motivační programy 47 920 Kč
SIA Ostrava klubová činnost, motivační programy, krátkové rekondiční pobyty 42 550 Kč
TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. rekondiční pobyt zaměřený na výuku práce s PC se speciálním programem pro nevidomé38 750 Kč
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. tvorba zvukových nahrávek, sportovní aktivity, osvětová činnost70 520 Kč
OO Pelhřimov zakoupení pomůcek pro sebeobsluhu 4 510 Kč
OO Praha jih nájem prostor, doprava na dva poznávací zájezdy 18 570 Kč
OO Praha sever poznávací zájezd 15 200 Kč
OO Praha střed poznávací zájezd 7 960  Kč
TyfloCentrum Praha, o.p.s. integrační zážitkový pobytový kurz19 410 Kč
Dědina o.p.s. vzdělávácí programy 15 160 Kč
OO Prostějov motivační programy 6 350 Kč
SONS - celostátní projekt sociální práce 700 000 Kč
SONS - celostátní projekt centra prvního kontaktu pro nevidomé 741 100 Kč
SONS - celostátní projekt podpora pracovního uplatnění 300 000 Kč
SONS - celostátní projekt nácvik obsluhy PC, pomůcek a internetu 330 000 Kč
SIA Šumperk nákup speciálního zvětšovacího programu, připojení na internet 35 030 Kč
OO Tachov tématické exkurze, klubová a kulturní činnost, nákup kompenzačních pomůcek 12 880 Kč
OO Třebíč provozní náklady a klubová činnost 16 410 Kč
Tyfloservis, o.p.s. zajištění sociální rehabilitace zrakově postižených2 572 300 Kč

Vysvělení zkratek:
OO = Oblastní odbočka SONS
SIA = Středisko integračních aktivit SONS
SONS = Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

V Brně se dne 2.10.2004 na podporu Bílé pastelky konala soutěž TyfloBrno 2004.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2003 - SONS ČR

Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti

Aktuálně

Doporučujeme

Hlavní partner

Seznam.cz

Hlavní mediální partner

Frekvence 1 - logo

Mediální partner

Český rozhlas Classic FM Bonton Metropol TV Radio Egrensis

Partneři

OBI České dráhy Galerie Pastelka Nový Smíchov Česká spořitelna Karton servis s.r.o. Dopravní podnik hlavního města Prahy Alfakite Dopravní podnik města Pardubic Meopta