logo Bílá pastelka - odkaz na úvodní stranu|

Bílá pastelka - umění žít ve tmě

CELONÁRODNÍ VEŘEJNÁ SBÍRKA
na podporu služeb pro nevidomé a slabozraké

Datum konání: 17. říjen 2005
Pořadatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Hlavní spolupořadatel: Tyfloservis o.p.s.
spolupořadatelé v regionech: Střediska integračních aktivit SONS
TyfloCentra - krajská střediska sociálních služeb
Záštita: paní hraběnka Mathilda Nostitzová
Hlavní mediální partneři: Frekvence 1
Evropa 2
Partneři: Česká spořitelna a.s.; Chance a.s.; Duropack; Mercedes-Benz; Volný; Sony Music; Karton servis s.r.o.; Thimm
Mediální partneři: Deníky Bohemia; Deníky Moravia; Rencar; Večerník Praha
Podpořili nás: Česká televize; TV Nova; Prima; Lidové noviny; MF Dnes

Sbírka Bílá pastelka 2005 proběhla ve 275 městech naší republiky. Její výtěžek činil 4 553 420,50 Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli.

Výtěžky Bílé pastelky v jednotlivých krajích:

Praha + Středočeský kraj 917 414,50 Kč
Jihočeský kraj 216 439,40 Kč
Plzeňský kraj 241 684,80 Kč
Karlovarský kraj 200 814,80 Kč
Ústecký kraj 261 644,00 Kč
Liberecký kraj 230 354,50 Kč
Královéhradecký kraj 383 585,40 Kč
Pardubický kraj 213 452,10 Kč
Vysočina 184 242,50 Kč
Jihomoravský kraj 534 384,40 Kč
Zlínský kraj 272 200,70 Kč
Olomoucký kraj 377 466,90 Kč
Moravskoslezský kraj 519 736,50 Kč

Republiková rada SONS se usnesla, že výtěžek sbírky bude použit na:

O rozdělení výtěžku z letošního ročníku rozhodla Republiková rada na svém 6. řádném zasedání 3. prosince 2005 takto:

Dědina, o.p.s. 300 000 Kč rekonstrukce sanitárních zařízení na pokojích
KKR Střední Čechy 3 900 Kč činnost organizace - kompenzační pomůcky, přednášky,
OO Blansko 30 700 Kč provozní činnost odbočky, 3. ročník soutěže vodicích psů, tisk námi vydávaného časopisu Oko do duše, mluvící mobil
OO Jihlava 2 400 Kč klubová činnost a provoz odbočky, zajištění rekondičního pobytu
OO Kolín 9 700 Kč klubová činnost, přednášky,
OO Kyjov 24 200 Kč na pokrytí nákladů odbočky, klubová činnost, provoz keramického kroužku, motivační programy
OO Praha - Východ 700 Kč činnost odbočky
OO Praha - Jih 14 600 Kč činnost odbočky, kulturní akce, turistická činnost, zájezd a přednášky
OO Praha - Sever 11 200 Kč činnost odbočky, poznávací zájezd
OO Praha - Střed 3 000 Kč činnost odbočky
OO Prostějov 15 300 Kč třídenní poznávací zájezd spojený s léčebnými procedůrami, návštěvou historických památek a divadelního představení
OO Tachov 6 700 Kč klubovou a kulturní činnost, drobné kompenzační pomůcky
OO Třebíč 12 000 Kč klubová činnost a provoz odbočky
OO Žďár nad Sázavou 9 400 Kč provoz, činnost a poskytování služeb klientům
SIA Č. Třebová 33 200 Kč klubová činnost - turnaj v kuželkách, besedy, semináře, práce s dětmi, návštěva slepeckého muzea v Brně a doplnění drobného inventáře v učebně a klubovně
SIA F. Místek 49 800 Kč na činnost okresní odbočky SONS ČR FM a SIA
SIA Opava 40 800 Kč zajištění chodu střediska, pořízení vzorků rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, pořádání krátkodobých rehabilitačních pobytů se zaměřením na zlepšení mobility a nácvik používání moderních kompenzačních ponůcek, motivační programy - sportovní den, turi
SIA Ostrava 26 900 Kč uhrazení nákladů cykloturistického rekondičního pobytu
SIA Šumperk 36 200 Kč dofinancování projektu "Chceme poznávat svět kolem nás", zakoupení projekčního TV s příslušenstvím, k dokoupení technického a programového vybavení PC, na kterých je zajišťována výuka klientů na pracovištích Šumperk a Jeseník
SONS - celostátní projekty 700 000 Kč podpora pracovního uplatnění
SONS - celostátní projekty 475 000 Kč podpora výuky obsluhy PC
SONS - celostátní projekty 416 676,50 centra prvního kontaktu
TyfloCentrum Brno, o.p.s. 121 300 Kč kurz obsl. nároč. kompenz.pomůcek na bázi PC, kurz soc. dovedností a rétoriky, odb. technická a soc. právní poradenství, terénní soc. práce a asist. služby pro těžce zrak. Postižené seniory, kombinovaně postižené, osaměle žijící v Brně, motivační a volnoč
TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. 11 800 Kč provozní náklady, nákup drobných pomůcek pro nově vznikající pracoviště TyfloCentra Hradec Králové v Náchodě a v Jičíně)
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. 10 800 Kč služby klientům a činnost spojenou s provozem střediska
TyfloCentrum K. Vary, o.p.s. 15 900 Kč denní stacionář, klubovou činnost a volnočasové aktivity, dále bude hrazeno ubytování při semináři k pomůckám a sociální problematice členů KKR a dalších funkcionářů
TyfloCentrum Liberec, o.p.s. 9 500 Kč úhrada provozních nákladů, projekt zaměstnanosti ve spolupráci se SML a ÚP
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 27 800 Kč soutěž majitelů vodicích psů z olomouckého kraje, týdenní soustředění s tandemovou cyklistiku
TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 27 800 Kč k úhradě nákladů spojených s provozem TyfloCentra Ostrava o.p.s.
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 57 400 Kč poskytování služeb v regionu - Chrudim, Litomyšl, Ústí n. O., Svitavy, osvětová činnost - Kukátko (tisk 6x ročně), inf. Materiály, materiály pro lékaře, osvětové besedy pro úředníky veřejné a státní správy, projektanty, zdravotníky
TyfloCentrum Praha, o.p.s. 26 100 Kč letní integrační zážitkový pobytový kurz pro mladé lidi se zrakovým postižením a bez postižení
TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. 1 200 Kč tréninkové profesní semináře pro nevidomé - kurzy přípravy na zaměstnání
TyfloCentrum Zlín, o.p.s. 19 500 Kč na činnost a aktivity
Tyflokabinet Č. Budějovice, o.p.s. 4 700 Kč na činnost a aktivity
Tyfloservis, o.p.s. 1 876 700 Kč na sociální rehabilitaci zrakově postižených

Vysvělení zkratek:
SONS = Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

OO = Oblastní odbočka SONS
KKR = Krajská koordinační rada
SIA = Středisko integračních aktivit SONS

V Brně se dne 1.10.2005 na podporu Bílé pastelky konala soutěž TyfloBrno 2005.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2003 - SONS ČR

Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti

Aktuálně

Doporučujeme

Hlavní partner

Seznam.cz

Hlavní mediální partner

Frekvence 1 - logo

Mediální partner

Český rozhlas Classic FM Bonton Metropol TV Radio Egrensis

Partneři

OBI České dráhy Galerie Pastelka Nový Smíchov Česká spořitelna Karton servis s.r.o. Dopravní podnik hlavního města Prahy Alfakite Dopravní podnik města Pardubic Meopta