logo Bílá pastelka - odkaz na úvodní stranu|

Bílá pastelka - umění žít ve tmě

CELONÁRODNÍ VEŘEJNÁ SBÍRKA
na podporu služeb pro nevidomé a slabozraké

Datum konání: 16. říjen 2006
Pořadatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Hlavní spolupořadatel: Tyfloservis o.p.s.
spolupořadatelé v regionech: Střediska integračních aktivit SONS
TyfloCentra - krajská střediska sociálních služeb
Záštita: paní hraběnka Mathilda Nostitzová
Hlavní partner: Allianz
Hlavní mediální partneři: Frekvence 1
Evropa 2
Partneři: Česká spořitelna a.s.; Chance a.s.; Duropack; Mitsubishi Fuso; Volný; Sony Music; Karton servis s.r.o.; Thimm
Mediální partneři: Deníky Bohemia; Deníky Moravia; Rencar; Večerník Praha
Podporují nás: Česká televize; TV Nova; Prima; Lidové noviny; MF Dnes

Sbírka Bílá pastelka v roce 2006 proběhla v 250 městech a obcích celé České republiky a vynesla 4 319 846 Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli.

Výtěžky Bílé pastelky v jednotlivých krajích:

Praha + Středočeský kraj 839 570,90 Kč
Jihočeský kraj 206 983,70 Kč
Plzeňský kraj 362 321,30 Kč
Karlovarský kraj 230 972,70 Kč
Ústecký kraj 216 410,00 Kč
Liberecký kraj 228 833,80 Kč
Královéhradecký kraj 334 251,70 Kč
Pardubický kraj 207 328,00 Kč
Vysočina 171 292,00 Kč
Jihomoravský kraj 469 687,80 Kč
Zlínský kraj 259 618,20 Kč
Olomoucký kraj 417 032,30 Kč
Moravskoslezský kraj 375 543,60 Kč

Republiková rada SONS se usnesla, že výtěžek sbírky bude použit na:

Republiková rada SONS vyzývá odbočky SONS a SONSem zřízené OPS, aby si zažádaly o prostředky ve vnitřním grantovém řízení do 28. listopadu 2006.

Republiková rada SONS ČR na svém zasedání 2. prosince 2006 rozhodla o rozdělení výtěžku sbírky Bílá pastelka za rok 2006 takto:

Dědina 14 400 Kč kurz prostorové orientace a sebeobsluhy
KKR Střední Čechy 5 000 Kč činnost organizace - kompenzační pomůcky, přednášky
OO Blansko 26 400 Kč provozní činnost odbočky, tisk námi vydávaného časopisu Oko do duše
OO Kolín 12 400 Kč klubová činnost, přednášky,
OO Kyjov 28 800 Kč na pokrytí nákladů odbočky, klubová činnost, provoz keramického kroužku, motivační programy
OO Praha sever 13 800 Kč činnost odbočky, poznávací zájezd
OO Prostějov 16 300 Kč třídenní poznávací zájezd spojený s léčebnými procedůrami, návštěvou historických památek a divadelního představení
OO Tachov 8 900 Kč klubovou a kulturní činnost, drobné kompenzační pomůcky
OO Třebíč 9 800 Kč klubová činnost a provoz odbočky
OO Žďár nad Sázavou 10 200 Kč provoz, činnost a poskytování služeb klientům
SIA Č. Třebová 32 800 Kč klubová činnost, besedy, semináře, práce s dětmi, doplnění drobného inventáře v učebně a klubovně
SIA F. Místek 37 100 Kč na činnost oblastní odbočky
SIA Opava 39 700 Kč zajištění chodu střediska, pořádání krátkodobých rehabilitačních pobytů se zaměřením na zlepšení mobility a nácvik používání moderních kompenzačních ponůcek, motivační programy
SIA Ostrava 12 900 Kč uhrazení nákladů cykloturistického rekondičního pobytu
SIA Šumperk 36 500 Kč dofinancování projektu "Chceme poznávat svět kolem nás",
SONS ČR 550 000 Kč Sociální práce a sociálně právní poradenství pro těžce zrakově postižené občany
SONS ČR 709 653 Kč Můžeme si pomáhat – aktivizace nevidomých a slabozrakých občanů prostřednictvím zapojování do svépomocných klubů a neformálních skupin
SONS ČR 100 000 Kč Zpřístupňování informací nevidomým a slabozrakým občanům formou digitalizace černotiskových textů
SONS ČR 230 000 Kč Tyflokabinet – centra a krátkodobé půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené občany
TyfloCentrum Brno, o.p.s. 123 800 Kč kurz obsl. nároč. kompenz.pomůcek na bázi PC, kurz soc. dovedností a rétoriky, odb. technická a soc. právní poradenství, terénní soc. práce a asist. služby pro těžce zrak. postižené seniory, kombinovaně postižené, osaměle žijící v Brně, motivační a volnoč
TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. 13 100 Kč provozní náklady, nákup drobných pomůcek
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. 14 100 Kč služby klientům a činnost spojenou s provozem střediska
TyfloCentrum K. Vary, o.p.s. 33 600 Kč denní stacionář, klubovou činnost a volnočasové aktivity
TyfloCentrum Liberec, o.p.s. 18 400 Kč úhrada provozních nákladů, projekt zaměstnanosti ve spolupráci se SML a ÚP
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 48 000 Kč soutěž majitelů vodicích psů z olomouckého kraje, týdenní soustředění s tandemovou cyklistiku
TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 18 200 Kč k úhradě nákladů spojených s provozem TyfloCentrum Ostrava o.p.s.
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 61 800 Kč poskytování služeb v regionu - Chrudim, Litomyšl, Ústí n. O., Svitavy, osvětová činnost - Kukátko (tisk 6x ročně), inf. materiály, materiály pro lékaře, , osvětové besedy pro úředníky veřejné a státní správy, projektanty, zdravotníky
TyfloCentrum Praha, o.p.s. 33 200 Kč letní integrační zážitkový pobytový kurz pro mladé lidi se zrakovým postižením a bez postižení
TyfloCentrum Ústí n. L., o.p.s. 14 400 Kč tréninkové profesní semináře pro nevidomé - kurzy přípravy na zaměstnání
TyfloCentrum Zlín, o.p.s. 21 800 Kč na činnost a aktivity
Tyflokabinet Č. Budějovice, o.p.s. 8 800 Kč na činnost a aktivity
Tyfloservis, o.p.s. 1 800 000 Kč na sociální rehabilitaci zrakově postižených

Vysvělení zkratek:
SONS = Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
OO = Oblastní odbočka SONS
KKR = Krajská koordinační rada
SIA = Středisko integračních aktivit SONS

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2003 - SONS ČR

Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti

Aktuálně

Doporučujeme

Hlavní partner

Seznam.cz

Hlavní mediální partner

Frekvence 1 - logo

Mediální partner

Český rozhlas Classic FM Bonton Metropol TV Radio Egrensis

Partneři

OBI České dráhy Galerie Pastelka Nový Smíchov Česká spořitelna Karton servis s.r.o. Dopravní podnik hlavního města Prahy Alfakite Dopravní podnik města Pardubic Meopta