logo Bílá pastelka - odkaz na úvodní stranu|

Bílá pastelka - umění žít ve tmě

Způsob realizace

Celonárodní sbírka Bílá pastelka se koná každoročně od roku 2000 u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole (15.10.). Probíhá v mnoha městech ČR a její výtěžek je věnován na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat pro vidícího člověka zcela běžné činnosti, jako např. samostatně chodit se slepeckou holí, obsluhovat počítač bez možnosti používat zraku a mnoho dalších dovedností nezbytných pro samostatný a nezávislý život ve změněných a značně ztížených podmínkách.

Bílá pastelka, jako symbol neviditelného světa nevidomých i bílé slepecké hole, která je nejjednodušší, ale nejúčinnější pomůckou nevidomého člověka pro pohyb po tomto světě, bude prodávána za symbolickou cenu minimálně 20,- Kč. Prodej realizují dvojice prodejců především z řad studující mládeže a dalších dobrovolných spolupracovníků SONS. Prodejci jsou označeni totožným úborem - tričkem s logem Bílé pastelky. Pokladničky, do nichž přispěvatelé vkládají svůj příspěvek jsou opatřeny registračním číslem. Zároveň každá dvojice výběrčích je vybavena plnou mocí od SONS, která prokazuje oprávněnost účasti na této akci. Pokladničky jsou po akci z celé republiky svezeny do Prahy, kde jsou za přítomnosti zástupce Magistrátu hl. m. Prahy otevírány a jejich obsah počítán. Při počítání výnosu sbírky nabízíme zástupcům všech partnerů přítomnost.

15. října můžete pomoci i Vy.

Jak?

Zakoupením originální "Bílé pastelky", jako symbolu světa neviditelných linií, symbolu světa nevidomých a výraz lidské solidarity a dobré vůle. Zakoupením pastelky tak pomůžete těm, kteří se učí zvládat život ve tmě.

Děkujeme především těm mediálním partnerům, kteří naši Bílou pastelku podporují opakovaně.

Výtěžek sbírky bude věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a slabozraké, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi s bílou slepeckou holí, číst braillovo slepecké písmo a jiné speciální dovednosti, např. práci s PC, které jim napomáhají přiblížit se normálnímu životu.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2003 - SONS ČR

Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti

Aktuálně

Doporučujeme

Hlavní partner

Seznam.cz

Hlavní mediální partner

Frekvence 1 - logo

Mediální partner

Český rozhlas Classic FM Bonton Metropol TV Radio Egrensis

Partneři

OBI České dráhy Galerie Pastelka Nový Smíchov Česká spořitelna Karton servis s.r.o. Dopravní podnik hlavního města Prahy Alfakite Dopravní podnik města Pardubic Meopta